Användningsvillkor och föreskrifter

Användningsvillkor och friskrivning från ansvar

Allmän information

All åtkomst till och användning av webbplatsen www.lyftutbildning.se ("Webbplatsen") som tillhör Lyftteknik i Stockholm AB omfattas av dessa villkor ("Användningsvillkoren"). Lyftteknik förbehåller sig rätten att ändra Användningsvillkoren när som helst utan föregående meddelande.
Genom att besöka Webbplatsen accepterar du ("du" eller "Användaren") Användningsvillkoren.

Ansvarsfriskrivning

Webbplatsen och dess innehåll - det vill säga allting du läser, hör eller ser på den - tillhandahålls endast i informationssyfte. Lyftteknik strävar efter att säkerställa att den information som publiceras på Webbplatsen är korrekt och aktuell. Lyftteknik kan dock inte lämna några garantier för vare sig Webbplatsen eller dess innehåll. Detta betyder framförallt att inga garantier över huvud taget kan ges beträffande koncishet, fullständighet, laglighet, aktualitet, användbarhet eller riktighet i informationen som finns på Webbplatsen eller i information som den länkar till. Lyftteknik kan inte heller garantera att din åtkomst till Webbplatsen kan ske utan problem eller avbrott.
Lyftteknik har inte någon skyldighet att ta bort gammal information från Webbplatsen eller att uppdatera eller korrigera sådan information. Lyftteknik förbehåller sig även rätten att rätta, utöka eller på annat sätt justera Webbplatsens innehåll när som helst utan föregående meddelande.

Undantag och ansvarsbegränsningar

Lyftteknik ansvarar för alla eventuella skador som du eller tredje man vållas till följd avsiktlig eller grov vårdslöshet eller avsiktlig eller grov underlåtenhet från Lyftteknik sida, dock endast i lagstadgad omfattning. Lyftteknik friskriver sig helt från allt ansvar för andra skador, det vill säga ansvar för annat uppförande än avsiktlig eller grov vårdslöshet eller avsiktlig eller grov underlåtenhet samt för skador som orsakas av biträdande ombud (vilket även omfattar entreprenörer och anställda). All användning av Webbplatsen sker på Användarens egen risk.

Externa länkar

Lyfttekniks webbplats kan innehålla länkar till webbplatser som tillhör andra parter (tredje man). Lyftteknik har ingen kontroll över innehåll eller webbplatser som tillhör tredje man och kan därmed inte heller garantera lagligheten, riktigheten, användbarheten, aktualiteten eller fullständigheten för sådant innehåll eller sådana webbplatser. Lyftteknik ansvarar inte för tredje mans innehåll eller webbplatser eller för några webbplatser som tillhandahåller länkar till Lyfttekniks Webbplats eller visar den inbäddat.

Sociala bokmärken

Sociala bokmärken, som identifieras av respektive logotyp, används på Lyfttekniks Webbplats. Användare som använder plattformar för sociala medier kan använda dessa sociala bokmärken om de vill infoga länkar till valda Lyftteknik-sidor i sina profiler för att markera dem eller för att dela sidan med sina kontakter. När du klickar på sociala bokmärken skickar du identifierande uppgifter till den sociala medieplattformen. Individer som delar meddelanden eller information från Lyftteknik genom att använda sociala bokmärken har inte rätt att uttala sig för Lyftteknik räkning eller att representera Lyftteknik. De publicerar endast sina egna synpunkter och åsikter. Dessutom tillämpas bestämmelserna i Användningsvillkoren om externa länkar även på sociala bokmärken.

Immateriella rättigheter
Innehållet på Webbplatsen, det vill säga bilder, videor, bild- och ordmärken, textlogotyper, grafiska logotyper, grafik, copytext, pressmeddelanden och annan information, skyddas av tillämplig upphovsrättslig eller annan immaterialrättslig lagstiftning. Att återge, överföra eller på annat sätt använda delar av eller hela innehållet eller layouten på Webbplatsen utan föregående skriftligt medgivande från Lyftteknik är förbjudet. Alla eventuella medgivanden som Lyftteknik beviljat kan när som helst dras tillbaka av Lyftteknik utan att Lyftteknik blir skyldig för ersättningar eller kostnader.


Personuppgifter
Om du väljer att göra dina personuppgifter tillgängliga för Lyftteknik samtycker du samtidigt till att de överförs utan kryptering och ger Lyftteknik rätt att lagra och använda dina personuppgifter enligt Lyftteknik principer för personuppgiftsskydd. Detaljerad information om hur dina personuppgifter skyddas hittar du i integritetspolicyn här nedan.

Säkerhet under dataöverföring
Internet är en global miljö. Genom att använda Webbplatsen eller kommunicera med oss via e-post, ett kontaktformulär eller liknande samtycker du till att all information som du avser att skicka till Lyftteknik översförs utan kryptering. Ingen information som skickas via dessa kanaler är vare sig konfidentiell eller säker. Den kan försvinna eller ses, snappas upp eller modifieras av tredje man och kan överföras utanför nationella gränser. På grund av Internets driftsuppbyggnad och systemets inneboende risker sker all dataöverföring du initierar på din egen risk. Andra villkor gäller endast om Lyftteknik erbjuder dig ett alternativ för krypterad överföring. Genom att kontakta Lyftteknik elektroniskt accepterar du att Lyftteknik även kommunicera elektroniskt med dig.
Lyftteknik ansvarar inte för eventuella skador som du eller andra vållas i samband med meddelanden som skickas till eller från Lyftteknik via e-post eller andra system för elektronisk överföring av meddelanden.

Tillämplig lag
Alla eventuella tvister som uppstår till följd av eller i anslutning till användningen av Webbplatsen ska regleras av svensk lag och endast avgöras vid domstolarna i Stockholm där Lyftteknik har sitt huvudkontor, oavsett lagvalsprinciper.
December 2018.